baner

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Projekt oczyszczalniObecnie na rynku krajowym występuje wiele urządzeń zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów. Ich produkty różnią się od siebie technologią, materiałem wykonania, wielkością, czy chociażby ceną. Ogólnie rzecz biorąc terminem „biologiczna oczyszczalnia ścieków” określa się zbiór urządzeń służących do neutralizacji nieczystości wytwarzanych w gospodarstwie.

Zamieniają silnie zanieczyszczoną wodę na taką, która nadaje się do ponownego użycia i spełnia normy czystości regulowane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984)[1].


W zależności od technologii, przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków wykonywane są jako jedno-, dwu- lub wielokomorowe zbiorniki, w których zachodzą kolejne etapy oczyszczania. Wstępnie ścieki w procesie fermentacji rozdzielane są mechanicznie na cięższe osady, które opadają na dno i lżejsze substancje takie jak tłuszcze, pływające na powierzchni komory osadnika. Kolejnym etapem jest oczyszczanie tlenowe z użyciem urządzeń napowietrzających lub tradycyjnego drenażu. Zastosowanie kompresora wiąże się z dodatkowymi kosztami energii, co jednak przekłada się na znaczne zwiększenie dobowej przepustowości urządzenia oraz eliminuje konieczność budowania obszernych poletek rozsączających ścieki oczyszczone.

Napowietrzanie drobno-pęcherzykowe nieczystości odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych dyfuzorów. Technologia ta jest najszerzej stosowaną przez producentów przydomowych oczyszczalni z uwagi na małą awaryjność, oszczędność energii przy zachowaniu wysokiej efektywności natleniania. Ponadto przy projektowaniu, pozwala na zmniejszenie komory reakcji, co w znacznym stopniu redukuje koszty produkcji.

Na rynku dostępne są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które poza osadem czynnym wykorzystują technologię złóż biologicznych, znacznie zwiększających wydajność urządzenia. Cechuje je dodatkowo większa odporność na zaniki energii elektrycznej, której brak w dłuższym czasie może spowodować obumarcie złoża biologicznego i zaburzyć cały proces. Odpływ ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni odbywa się grawitacyjnie bądź jest sterowany automatycznie.

Proces oczyszczania na bazie rozwiązania firmy ROTH TWINBLOC Proces oczyszczania na bazie rozwiązania firmy KINGSPAN BIOPURA
EKO FIRMA Przemysław Gruszka

ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl

2013 - EKO FIRMA
Realizacja: strony internetowe Pro-Link