baner

O czym pamiętać przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Dobór technologii przydomowej oczyszczalni ścieków jest uzależniony od kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o jej kupnie. Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Może to pomóc uniknąć w przyszłości nieoczekiwanych sytuacji i niepotrzebnych wydatków bądź zaoszczędzić czas przy załatwianiu spraw urzędowych.

Z początku należy się upewnić, że nasza działka nie znajduję się na terenach objętych siecią kanalizacyjną bądź planami jej budowy, gdyż zwykle wyklucza to możliwość instalacji POŚ. Jest to jednak decyzja uzależniona od przepisów lokalnych Urzędu Gminy bądź jeśli występuje, planu zagospodarowania przestrzennego.

Schemat usytuowania przydomowej oczyszczalni na działceKolejnym etapem jest określenie warunków gruntowo-wodnych na naszej działce. Posiadanie odpowiedniej opinii, wystawionej przez uprawnionego geologa jest często wymaganym dokumentem i załącznikiem do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym. Ponadto pozwoli dokładnie określić parametry przepuszczalności gruntów, co jest najważniejszą rzeczą przy doborze technologii zarówno oczyszczania, jak i odprowadzania ścieków do gruntu. W skrajnych przypadkach, może być podstawą roszczeń i ewentualnych odszkodowań przed sądem. Z kolei przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód ( np. rzeki, jeziora ) należy sporządzić operat wodno-prawny oraz uzyskać pozwolenie.


Rozmieszczenie poszczególnych elementów POŚ musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984)[1].

Przede wszystkim należy:

EKO FIRMA Przemysław Gruszka

ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl

2013 - EKO FIRMA
Realizacja: strony internetowe Pro-Link