Może to właśnie u nas znajdziesz odpowiedź...
Jeśli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie dotyczące oczyszczalni biologicznych lub poszczególnych działów działalności EKOFIRMY jesteśmy do Twojej dyspozycji...
Pytanie 1
Czy można oczyszczalnię odłączać od prądu?
Odpowiedź
Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników jest odłączanie z zasilania oczyszczali przed wyjazdem na urlop celem uniknięcia kosztów zużycia energii elektrycznej. Skutkiem tego zachowania jest obumieranie bakterii odpowiedzialnych za rozkład i neutralizację nieczystości oraz znaczne skrócenie żywotność drenażu rozsączającego. Nie należy więc pod żadnym pozorem ingerować w zasilanie systemu. Ta pozorna oszczędność może narazić użytkownika w krótkim czasie na dodatkowe koszty. Dzięki zaawansowanej technologii oczyszczalnie EKOBLOK automatycznie przechodzą w tryb URLOPOWY. Nasze inteligentne rozwiązanie pozwoli nie myśleć o zużytych kilowatach energii podczas naszej nieobecności. Po powrocie, również samoczynnie oczyszczalnia rozpocznie pracę w trybie NOMINALNYM.
Nasuwa się pytanie : co w przypadku zaników energii z sieci? Przydomowe oczyszczalnie ścieków są odporne na sporadyczne i krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Każdorazowo należy jednak skontrolować działanie urządzenia po przerwie w dostawie energii elektrycznej.

Pytanie 2
Czy można stosować detergenty, środki czystości itp. przy przydomowej oczyszczalni ścieków?
Odpowiedź
Tak. Normalne korzystanie ze wszystkich środków czystości używanych w gospodarstwie domowym jest bezpieczne. Ich związki są rozpuszczalne w wodzie i nie powodują zaburzenia pracy urządzeń. Jedynym warunkiem jest zapewnienie dopływu świeżych ścieków. Dzięki dużej pojemności osadnika gnilnego oczyszczalnie EKOBLOK są znacznie bardzie odporne na działanie chemii gospodarczej, gdyż taka sama ilość np. płynu czy proszku do prania powoduje mniejsze stężenie preparatu w zbiorniku, a tym samym dużo mniej oddziałuje na złoże biologiczne.

Pytanie 3
Czy oczyszczalnia nie będzie przeciążona w czasie pobytu gości?
Odpowiedź
Dzięki zaawansowanej technologii SBR praca oczyszczalni EKOBLOK sterowana jest automatycznie. Urządzenie posiada możliwość przetrzymania chwilowego nadmiaru ścieków i porcjowania do bioreaktora w identycznych ilości w dłuższym czasie. W znacznym stopniu poprawia to jakość oczyszczonych ścieków. Dzięki temu rozwiązaniu wizyty większej ilości gości nie spowodują przeciążenia oczyszczalni co jest charakterystyczne dla wszystkich oczyszczalni przepływowych. 

Pytanie 4
Jakie koszty związane są z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków?
Odpowiedź
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii SBR, koszty eksploatacji oczyszczalni EKOBLOK zredukowano do minimum. Urządzenie zużywa 0,4 kWh/d energii elektrycznej, co potwierdzono w trakcie wielomiesięcznych badań w laboratorium notyfikowanym w ZLIN w Czechach. Jest to najlepszy wynik na rynku zw porównaniu do wszystkich dostępnych konkurencyjnych produktów. 

Pytanie 5
Czy można ścieki odprowadzać do cieków wodnych?
Odpowiedź
Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKOBLOK spełniają wymagania aktualnej zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Ich główną zaletą jest wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń oraz możliwość ponownego wykorzystania wody do celów gospodarczych. Ścieki mogą być odprowadzane zarówno do studni chłonnych, a przy uzyskaniu stosownego zezwolenia także do wód powierzchniowych tj. jeziora i rzeki. Warunkiem uzyskania zgody jest stworzenie przez osobę uprawnioną operatu wodno-prawnego.

Pytanie 6
Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?
Odpowiedź
Przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków EKOBLOK jest podstawą ich użytkowania. W sieci znajduje się wiele ogłoszeń, promujących inne produkty jako najlepsze z uwagi na jego bezobsługową pracę. Nic bardziej mylnego. Reklamowanie produktu takimi metodami, traktować należy jako działanie w celu osiągnięcia jedynie korzyści materialnych. Wprowadzanie w błąd potencjalnego nabywcę często prowadzi do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji. Jako odpowiedzialni za produkt EKOBLOK, nalegamy aby przed rozpoczęciem korzystania z przydomowej oczyszczalni zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia wydaną przez Producenta. 
Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala na uniknięcie niespodziewanego unieruchomienia urządzenia i jego kosztownych napraw. Zmniejsza do minimum zakres prac konserwatorskich oraz pozwala na osiągnięcie poprawnego i niezawodnego działania. W przypadku powstania stanu awaryjnego, należy ustalić przyczynę i postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku problemów z ustaleniem przyczyny, należy niezwłocznie powiadomić serwis producenta lub firmy wykonującej montaż urządzenia.
Najważniejszą rzeczą, którą należy dopilnować, jest okresowe usuwanie osadów gromadzących się w osadniku. Czynność tę trzeba wykonywać nie rzadziej jak raz do roku. Zaniedbanie powyższej czynności często prowadzi do zapychania systemu odprowadzenia ścieków co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia bardzo drogich napraw, a nawet wymiany drenażu.
Ponadto należy pamiętać, że zabrania się wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezpośrednio do zbiorników części stałych i części ciężko rozkładalnych takich jak: np. wyrobów włóknistych, prezerwatyw, niedopałków papierosów, opakowań wszelkiego rodzaju, grubych, ostrych cząstek , jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu itp., odpadów kuchennych (np. kości, obierki), wosków i żywic, farb i rozpuszczalników, produktów ropopochodnych, pestycydów, substancji toksycznych, wszelkich, trudno rozkładających się przedmiotów. Stosowanie środków czystości takich jak proszki do prania, płyn do mycia naczyń nie powoduje zaburzenia pracy pod warunkiem regularnego dopływu świeżych ścieków.
Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom EKOBLOK eksploatacja oczyszczalni jest intuicyjna i nie uciążliwa. Nie mniej jednak, zalecamy zawarcie umowy z profesjonalnym serwisem firmy od lat profesjonalnie zajmujących się obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnie EKOBLOK nie wymagają stosowania żadnych bakterii. Niemniej jednak biopreparaty wpływają na zmniejszenie objętości nieczystości w wyniku rozdzielenia się osadów od płynu. W ściekach przetworzonych przy użyciu biopreparatów, ilość szkodliwych związków jest od 60 do 90% mniejsza, niż w tych, nie poddanych takiemu procesowi. Biopreparaty działają również korzystnie na instalację kanalizacyjną - udrażniają przewody i przeciwdziałają ich zarastaniu. Zestaw produktów skutecznie wspomagających i konserwujących pracę systemów kanalizacyjnych dostępne są od ręki na stronie naszego sklepu internetowego.
Należy pamiętać, że zabrania się wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezpośrednio do zbiorników oczyszczalni części stałych i części ciężko rozkładalnych takich jak:
 • wyroby włókniste,
 • prezerwatywy,
 • niedopałki papierosów,
 • opakowania wszelkiego rodzaju,
 • grube, ostre cząstki, jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu itp.,
 • odpady kuchenne (np. kości, obierki),
 • woski i żywice,
 • farby i rozpuszczalniki,
 • produkty ropopochodne,
 • pestycydy,
 • substancje toksyczne,
 • Stosowanie środków czystości takich, jak proszki do prania, płyn do mycia naczyń nie przyczynia się do zaburzenia pracy oczyszczalni pod warunkiem regularnego dopływu świeżych ścieków.
Pytanie 7
Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może zamarznąć podczas zimy?
Odpowiedź
To prawdopodobnie jest najczęściej poruszany temat oraz budzący najwięcej wątpliwości użytkownika. Zarówno sam zbiornik, jak i elementy drenażu rozsączającego prawidłowo powinny być posadowione pod powierzchnią terenu oraz mieć zapewnioną warstwę docieplającą gruntem. Nieczystości dopływające, jak i znajdujące się w zbiorniku posiadają temperaturę dodatnią, która nie spada poniżej zera z kilku powodów. Jednym z nich są mikroorganizmy, które są odpowiedzialne za rozkład nieczystości. Żyjąc, produkują ciepło, a tym samym podnoszą temperaturę nieczystości . Ponadto zastosowanie urządzeń elektrycznych takich, jak dmuchawy membranowe czy silniki wolnoobrotowe powoduje ciągły ruch cieczy wewnątrz przydomowej oczyszczalni ścieków. Ewentualnych przyczyn zamarznięcia instalacji należałoby szukać raczej w błędach montażu.

Pytanie 8
Czy do oczyszczalni można kierować wodę opadową?
Odpowiedź
Warunkiem prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni jest regularny dopływ świeżych ścieków. Włączanie w instalację odpływów wód opadowych powoduje rozcieńczenie nieczystości, a wręcz wymywanie ich ze zbiornika zanim osiągną odpowiednie parametry. Ponadto wraz z wodami opadowymi do systemu kanalizacji spływałyby substancje ropopochodne, wypłukane podczas normalnej eksploatacji auta czy innych urządzeń mechanicznych. Reasumując, nie wolno podłączać spływów wód opadowych do przydomowych oczyszczalni.

Pytanie 9
Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków można stosować przy warsztatach samochodowych?
Odpowiedź
Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKOBLOK mogą być stosowane w praktycznie każdym miejscu. Należy jednak pamiętać, jak sama nazwa mówi, oczyszczają wyłącznie ścieki gospodarcze. Montowanie tych urządzeń przy hotelach, szkołach, warsztatach samochodowych czy małych zakładach przemysłowych wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju separatora w celu wydzielenia surowego ścieku. Warto skorzystać z porad specjalisty, który doradzi odpowiednie rozwiązanie.

Pytanie 10
Dlaczego śmierdzi z oczyszczalni?
Odpowiedź
Bardzo często po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, do budynku przedostają się nieprzyjemne zapachy. W myśl starej polskiej zasady „płacę i wymagam”, automatycznie użytkownik winą za powyższą sytuację obarcza produkt oraz firmę wykonującą montaż urządzenia. To zdecydowanie najprostszy sposób postępowania. Zanim jednak wysuniemy taki wniosek warto sprawdzić parę rzeczy.
Przede wszystkim, należy zweryfikować czy budynek posiada pion kanalizacyjny oraz czy jest on prawidłowo wyprowadzony - 1m ponad połać dachu. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje odpowiedni ciąg i odpowietrzenie w instalacji. Bardzo często jednak piony zakończone są pod połacią dachu, gdzie również znajduje się wentylacja grawitacyjna budynku. Przy niekorzystnych ciśnieniach i temperaturze na zewnątrz, nieprzyjemne zapachy są wprost zaciągane z pionów do wentylacji mieszkania. W takich przypadkach można zastosować zawory napowietrzające instalacje. Warto wspomnieć, że przewód wentylacyjny powinien być wykonany w wielkości średnicy 110 mm. Niekiedy jednak stosowane są prowizoryczne piony wykonane z rur PCV 50 mm, co niestety nie sprawdza się najlepiej w praktyce.
Kolejnym, przypadkiem są stare nieszczelne, syfony bądź ich kompletny brak. Należy również pamiętać, że niekorzystanie z przyborów sanitarnych powoduje odparowywanie z nich wody, pozostawiając otwarty kanał ścieków, którym wydostaje się odór. Jeżeli w mieszkaniu jest pralka, na jej odpływie powinien być zamontowany syfon.
Bardzo często nieprzyjemne zapachy wydobywające się z biologicznej oczyszczalni przydomowej mogą świadczyć o jej nieprawidłowej pracy. Warto wtedy skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia. Należy pamiętać, że oczyszczalnie EKOBLOK są wyposażone w urządzenia natleniające i muszą mieć zapewniony stały dostęp energii elektrycznej, a jej odłączanie w celu uzyskania oszczędności jest niedozwolone. 

Pytanie 11
Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo. Co się bardziej opłaca?
Odpowiedź
Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny inwestycji, znacznie korzystniej wygląda to w przypadku oczyszczalni przydomowych EKOBLOK.
Początkowo droższe w zakupie materiały jak i sam montaż, bardzo szybko się zwraca w porównaniu do tradycyjnego szamba. Regularne opróżnianie szczelnego bezodpływowego zbiornika może kosztować średnio 200 zł miesięcznie. Początkowy koszt jego budowy to ok. 4000 zł. Rozpatrując inwestycje na przełomie 3 lat, łatwo zobaczyć że początkowo droższe rozwiązanie EKOBLOK zaczyna się zwracać przed upływem 5 lat


Made on
Tilda