Blog

Czy do oczyszczalni można kierować wodę opadową?

Warunkiem prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni jest regularny dopływ świeżych ścieków. Włączanie w instalację odpływów wód opadowych powoduje rozcieńczenie nieczystości, a wręcz wymywanie ich ze zbiornika zanim osiągną odpowiednie parametry. Ponadto wraz z wodami opadowymi do systemu kanalizacji spływałyby substancje ropopochodne, wypłukane podczas normalnej eksploatacji auta czy innych urządzeń mechanicznych. Reasumując, nie wolno podłączać spływów wód opadowych do przydomowych oczyszczalni.
Made on
Tilda