Blog

Szambo, a przydomowa oczyszczalnia ścieków

Kanalizacja wydaje się być rozwiązaniem oczywistym, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest swego rodzaju luksusem. Wiele posesji w dalszym ciągu nie ma do niej dostępu. Nie oznacza to, że musimy korzystać z wychodka, ale przy budowie domu powinniśmy zastanowić się, jaki sposób odprowadzania ścieków wybrać.

Jeszcze do niedawna najbardziej popularnym wyjściem było wybudowanie szamba. Nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i nie jest bardzo uciążliwe. Szambo o objętości 10m3 nie potrzebuje pozwolenia na budowę. Wystarczy je tylko zgłosić do Starostwa i po upływie 21 dni od złożenia wniosku przystąpić do realizowania projektu. Niestety takie szambo jest mało ekonomiczne. Objętość do 10m3 wystarczy dla rodziny 4 osobowej, jeśli przyjmiemy, że będziemy opróżniać zbiornik średnio, co 2 tygodnie. Biorąc pod uwagę, że jeden wywóz szamba to koszt około 200zł, miesięcznie będzie nas to drogo wychodziło.

Szambo nie bez powodu charakteryzuje się szczelnością i wyjątkową trwałością. Nieczystości, które trafiają do zasobnika, nie są oczyszczane. To oznacza, że w środku zachodzą reakcje chemiczne, poprzez które powstają niebezpieczne substancje, które mogą zagrażać nam i naszemu otoczeniu. Niestety czasami powoduje to też nieprzyjemny zapach, który unosi się w okolicy.

Zalety:
●      tanie inwestycyjnie,
●      odporne na uszkodzenia mechaniczne
●      zajmuje mało miejsca
●      mało formalności, aby uzyskać zgodę na budowę

Wady:
●      droga eksploatacja
●      nieekologiczne
●      nieprzyjemny zapach

Coraz bardziej zrozumiałym wyborem jest montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
Jednak o jej budowie nie zawsze możemy zadecydować sami. Taką informację powinniśmy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nasza inwestycja jest możliwa.
Nawet jeśli formalnie nie ma przeciwwskazań, możemy natrafić na kolejne trudności, czyli warunki gruntowe naszej działki. Najważniejsze, na które musimy zwrócić uwagę to poziom wód gruntowych oraz przepuszczalność gruntu na działce. Stopień przepuszczalności można sprawdzić wykonując tzw test perkolacyjny.
Nie bez znaczenia jest również wielkość działki. Ograniczają nas bowiem odległości od poszczególnych obiektów:
●      15m od studni wody pitnej (licząc od korpusu), 30m (licząc od najbliższego przewodu rozsączającego)
●      2m od granicy działki, chodnika, drogi
●      1m od kabli telekomunikacyjnych
●      0,8m od przewodów elektrycznych
●      1,5m od wodociągu i linii gazowych
●      3m od drzew

Mimo, że wybudowanie indywidualnej oczyszczalni wydaje się być skomplikowanym procesem to w dalszym ciągu uznaje się ją jako korzystniejsze rozwiązanie dla środowiska i naszego portfela.
Pomimo, że początkowy koszt inwestycji jest wysoki, to utrzymanie nie wymaga dużych nakładów finansowych. Nasza oczyszczalnia jest w stanie zwrócić się nawet w przeciągu kilku lat! Biorąc pod uwagę, że wiele gmin dofinansowuje takie działania, możemy również część kosztów inwestycji odzyskać.
Oczyszczalnia jest przyjazna dla środowiska. Nie występuje niebezpieczeństwo skażenia gruntu i wód gruntowych, a nawet indywidualnych ujęć wody. Ścieki są na bieżąco oczyszczane i nie kumulują się w nich bakterie zagrażające środowisku. Co więcej, oczyszczalnia umożliwia nam odzyskanie tzw szarej wody, czyli ścieków pochodzących, np ze zmywarki, pralki, czy prysznica. Odzyskana woda może zostać wykorzystana do nawadniania ogrodu.

Bezobsługowość oczyszczalni to temat sporny. Jedni uważają, że wymaga więcej zaangażowania z naszej strony, inni - mniej. Jedno jest pewne, jeśli rodzaj oczyszczalni został odpowiednio dobrany do warunków wodno-gruntowych naszej działki, to będziemy mieli z nią dużo mniej roboty niż z wywozem szamba. Wywóz osadów gromadzących się na dnie powinien mieć miejsce raz na 9-12 miesięcy. Natomiast stosowanie biopreparatów powinno odbywać się raz na 1 lub 2 tygodnie. Wspomaga to proces oczyszczania oraz zmniejsza częstotliwość gromadzenia się osadu, co skutkuje zminimalizowaniem ryzyka zatoru instalacji. Dodatkowo dobrze użytkowana oczyszczalnia nie wydziela żadnych zapachów.

Zalety:
●      tania eksploatacja
●      przyjazna dla środowiska
●      można uzyskać dofinansowanie na jej budowę

Wady:
●      droga inwestycja na początku
●      zajmuje dużo miejsca
●      więcej formalności
●      nie powinna być dłużej nieużywana
Made on
Tilda