Blog

Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków EKOBLOK jest podstawą ich użytkowania. W sieci znajduje się wiele ogłoszeń, promujących inne produkty jako najlepsze z uwagi na jego bezobsługową pracę. Nic bardziej mylnego. Reklamowanie produktu takimi metodami, traktować należy jako działanie w celu osiągnięcia jedynie korzyści materialnych. Wprowadzanie w błąd potencjalnego nabywcę często prowadzi do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji. Jako odpowiedzialni za produkt EKOBLOK, nalegamy aby przed rozpoczęciem korzystania z przydomowej oczyszczalni zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia wydaną przez Producenta. 
Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala na uniknięcie niespodziewanego unieruchomienia urządzenia i jego kosztownych napraw. Zmniejsza do minimum zakres prac konserwatorskich oraz pozwala na osiągnięcie poprawnego i niezawodnego działania. W przypadku powstania stanu awaryjnego, należy ustalić przyczynę i postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku problemów z ustaleniem przyczyny, należy niezwłocznie powiadomić serwis producenta lub firmy wykonującej montaż urządzenia.
Najważniejszą rzeczą, którą należy dopilnować, jest okresowe usuwanie osadów gromadzących się w osadniku. Czynność tę trzeba wykonywać nie rzadziej jak raz do roku. Zaniedbanie powyższej czynności często prowadzi do zapychania systemu odprowadzenia ścieków co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia bardzo drogich napraw, a nawet wymiany drenażu.
Ponadto należy pamiętać, że zabrania się wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezpośrednio do zbiorników części stałych i części ciężko rozkładalnych takich jak: np. wyrobów włóknistych, prezerwatyw, niedopałków papierosów, opakowań wszelkiego rodzaju, grubych, ostrych cząstek , jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu itp., odpadów kuchennych (np. kości, obierki), wosków i żywic, farb i rozpuszczalników, produktów ropopochodnych, pestycydów, substancji toksycznych, wszelkich, trudno rozkładających się przedmiotów. Stosowanie środków czystości takich jak proszki do prania, płyn do mycia naczyń nie powoduje zaburzenia pracy pod warunkiem regularnego dopływu świeżych ścieków.
Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom EKOBLOK eksploatacja oczyszczalni jest intuicyjna i nie uciążliwa. Nie mniej jednak, zalecamy zawarcie umowy z profesjonalnym serwisem firmy od lat profesjonalnie zajmujących się obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnie EKOBLOK nie wymagają stosowania żadnych bakterii. Niemniej jednak biopreparaty wpływają na zmniejszenie objętości nieczystości w wyniku rozdzielenia się osadów od płynu. W ściekach przetworzonych przy użyciu biopreparatów, ilość szkodliwych związków jest od 60 do 90% mniejsza, niż w tych, nie poddanych takiemu procesowi. Biopreparaty działają również korzystnie na instalację kanalizacyjną - udrażniają przewody i przeciwdziałają ich zarastaniu. Zestaw produktów skutecznie wspomagających i konserwujących pracę systemów kanalizacyjnych dostępne są od ręki na stronie naszego sklepu internetowego.
Należy pamiętać, że zabrania się wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezpośrednio do zbiorników oczyszczalni części stałych i części ciężko rozkładalnych takich jak:
 • wyroby włókniste,
 • prezerwatywy,
 • niedopałki papierosów,
 • opakowania wszelkiego rodzaju,
 • grube, ostre cząstki, jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu itp.,
 • odpady kuchenne (np. kości, obierki),
 • woski i żywice,
 • farby i rozpuszczalniki,
 • produkty ropopochodne,
 • pestycydy,
 • substancje toksyczne,
 • Stosowanie środków czystości takich, jak proszki do prania, płyn do mycia naczyń nie przyczynia się do zaburzenia pracy oczyszczalni pod warunkiem regularnego dopływu świeżych ścieków.
Made on
Tilda