Blog

Przydomowa oczyszczalnia ścieków bez zgłoszenia

Jeśli zdecydujemy się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy zadbać o dopełnienie kilku formalności. Kiedy przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków nie przekracza 7m3 na dobę, nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na jej budowę. Nie każda oczyszczalnia wymaga pozwolenia, ale każda wymaga zgłoszenia instalacji.
Aby takie zgłoszenie nie zostało odrzucone, powinniśmy wcześniej zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania. Musimy sprawdzić, czy teren naszej działki nie zalicza się do terenów szczególnie zagrożonych powodzią lub wartościowych przyrodniczo i czy w naszej okolicy nie planowana jest budowa kanalizacji w najbliższym czasie.
Równie ważne jest rozmieszczenie poszczególnych elementów oczyszczalni i zachowanie odległości.

Jakie dokumenty powinniśmy przedłożyć w Starostwie Powiatowym?
1.     Mapka z naniesionymi urządzeniami POŚ
2.     Opis techniczny POŚ
3.     Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4.     Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Możemy przystąpić do instalacji oczyszczalni, jeśli w terminie do 21 dni od dnia daty złożenia wniosku nie dostaniemy odmowy.

Jeśli nie dokonamy zgłoszenia, możemy liczyć się z tym, że zostaniemy ukarani. Karę za brak zgłoszenia określa artykuł 342 przydomowych oczyszczalni ścieków, który mówi:
“Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.”
Grzywna może wynosić nawet do 5 tysięcy złotych, więc nie warto ryzykować. Szczególnie, że przebieg zgłoszenia oczyszczalni nie jest skomplikowany.
Made on
Tilda