Blog

O czym pamiętać przed budową oczyszczalni ścieków?


Dobór odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków jest uzależniony od kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o jej kupnie. Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Może to pomóc uniknąć w przyszłości nieoczekiwanych sytuacji i niepotrzebnych wydatków bądź zaoszczędzić czas przy załatwianiu spraw urzędowych.
Z początku należy się upewnić, że nasza działka nie znajduję się na terenach objętych siecią kanalizacyjną bądź planami jej budowy, gdyż zwykle wyklucza to możliwość instalacji POŚ. Jest to jednak decyzja uzależniona od przepisów lokalnych Urzędu Gminy bądź jeśli występuje, planu zagospodarowania przestrzennego. 

Kolejnym etapem jest określenie warunków gruntowo-wodnych na naszej działce. Posiadanie odpowiedniej opinii, wystawionej przez uprawnionego geologa jest często wymaganym dokumentem i załącznikiem do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym. Ponadto pozwoli nam dokładnie ustalić parametry przepuszczalności gruntów, co jest najważniejszą rzeczą przy doborze rozwiązań EKOBLOK. Z kolei przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód ( np. rzeki, jeziora ) należy sporządzić operat wodno-prawny oraz uzyskać pozwolenie.
Rozmieszczenie poszczególnych elementów POŚ musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984)[1].
Przede wszystkim należy:
  • pamiętać o min. odległość zbiorników szczelnych od ujęcia wody pitnej - musi wynosić 15m. Warunek ten dotyczy studni wody wykorzystywanej do celów spożywczych mieszkańców a nie gospodarczych.
  • pamiętać o min. odległość odbiornika ścieków ( np. drenażu, studni chłonnych ) od ujęcia wody pitnej - musi wynosić 30m. Warunek ten dotyczy studni wody wykorzystywanej do celów spożywczych mieszkańców a nie gospodarczych.
  • bezwzględnie zachować odległość 2m zbiornika od granicy działki ( nie od płotu, gdyż często jego umiejscowienie jest przedmiotem sporów sąsiedzkich)
  • unikać umiejscowienia wszystkich elementów oczyszczalni w pobliżu drzew o silnie rozbudowanym i inwazyjnym systemie korzeniowym np. orzech włoski.
Made on
Tilda