Blog

Czy muszę zgłosić przydomową oczyszczalnię biologiczną?

Czy muszę zgłosić przydomową oczyszczalnię biologiczną?


Montowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, na które zazwyczaj potrzebujemy pozwolenia. Polskie prawo umożliwia realizację tego projektu w trybie uproszczonym. Co to dokładnie oznacza?

Jeśli decyzja o budowie oczyszczalni zapadła podczas planowania budowy nowego domu, najlepiej umieścić oczyszczalnię jako rozwiązanie gospodarki ściekowej w projekcie budowlanym. Gdy uzyskamy pozwolenie na budowę, dostaniemy też akceptację na montaż oczyszczalni. W innym wypadku każdą przydomową oczyszczalnie, o przepustowości do 7,5m3, możemy realizować na podstawie zgłoszenia budowlanego. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.

Do urzędu powinniśmy się wybrać z przygotowanymi dokumentami. Niezbędna będzie mapka opiniodawcza działki z naniesionymi urządzeniami, które wchodzą w skład przydomowej oczyszczalni. Powinniśmy wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Nie obejdzie się też bez opisu technicznego oczyszczalni.

W niektórych przypadkach niezbędne będzie uzyskanie dokumentu zwanego operatem wodnoprawnym. Jest to podstawowy dokument, bez którego nie uzyska się pozwolenia wodnoprawnego.
O takie pozwolenie powinniśmy się ubiegać w dwóch przypadkach:
●     jeśli planujemy odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego, rzeki lub innego urządzenia wodnego, które znajduje się na terenie działki
●     jeśli planujemy zrzut ścieków większy niż 5m3 na dobę.

Made on
Tilda