Blog

Pozwolenie na szambo, a pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Co jeśli nie ma takiej możliwości? Powinien rozważyć budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków! Zanim podejmiesz tę trudną decyzję warto abyś zapoznał się z kilkoma wymaganiami formalnymi. Pomogą ci skierować kroki w odpowiednim kierunku.

Na samym początku należy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy lokalizacja, którą wybraliśmy na przydomową oczyszczalnie jest właściwa. Montaż takiej oczyszczalni może być niemożliwy, jeżeli planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Istnieje też możliwość, że przydomowa oczyszczalnia lub szambo są zabronione, ponieważ obszar jest szczególnie zagrożony powodzią lub teren jest wartościowy przyrodniczo.

Jeśli budujemy nowy budynek, najprościej wpisać szambo lub oczyszczalnię ścieków do projektu budowlanego, jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. Najczęściej instalacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości, jeśli jego objętość nie przekracza 10m3, nie wymaga pozwolenia. Podobnie ma się sytuacja z przydomową oczyszczalnią ścieków. Jeśli jej wydajność nie przekracza 7,5m3 na dobę nie trzeba występować o pozwolenie na budowę. W obu przypadkach konieczne jest jednak zgłoszenie inwestycji w Starostwie Powiatowym. Budowę oczyszczalni należy rozpocząć nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 3 lata od złożenia wniosku.

Aby zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, powinniśmy złożyć odpowiednie dokumenty:
●      oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
●      zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
●      mapka z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń
●      opis techniczny oczyszczalni
Część dokumentów można znaleźć na stronie internetowej konkretnego Starostwa Powiatowego.

Częstym zagadnieniem pojawiającym się w temacie przydomowej oczyszczalni ścieków jest kwestia pozwolenia wodnoprawnego. W niektórych sytuacjach jest to niezbędny dokument do uzyskania pozwolenia na budowę. Odpowiedź nie jest niestety jednoznaczna, bowiem pozwolenia wodnoprawnego wymagają wyloty urządzeń kanalizacyjnych/wodnych służące do wprowadzania ścieków/wody do ziemi, wód lub urządzeń wodnych. Polskie prawo nie definiuje czym jest urządzenie kanalizacyjne, więc ciężko stwierdzić, czy ustawa dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków, czy nie. Każda taka sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie w lokalnej placówce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podczas podejmowania decyzji powinniśmy zastanowić się również nad wieloma innymi czynnikami, jak jakość gleby, ilość miejsca na działce, czy warunki finansowe i ekologiczne.
Made on
Tilda