Blog

Oczyszczalnie biologiczne bez prądu

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest w ostatnich latach coraz bardziej popularna.
Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość korzystania z oczyszczalni bez doprowadzenia instalacji elektrycznej. O ile oczyszczalnie drenażowe nie potrzebują prądu, sytuacja nie jest tak oczywista w przypadku oczyszczalni biologicznych.

Oczyszczalnie biologiczne wykazują dużo większy procent oczyszczania nieczystości (ponad 90%). Praktycznie każda z nich wymaga napowietrzenia, co wiąże się ze zużyciem prądu. W tym przypadku wydatki na eksploatację rosną. Biorąc pod uwagę, że przydomowa oczyszczalnia ścieków sama w sobie jest sporą inwestycją, większość z nas chciałaby zminimalizować koszty utrzymania.

Na rynku dostępna jest bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii złoża biologicznego. Koszty jej budowy są nieco większe niż innych przydomowych oczyszczalni, ale za to odpadają nam wydatki eksploatacyjne związane z poborem prądu oraz wymianą i naprawą podzespołów zasilanych elektrycznie.

Zasada działania bezprądowej oczyszczalni biologicznej jest podobna do oczyszczalni wymagających podłączenia do instalacji elektrycznej. W osadniku wstępnym ciężkie zanieczyszczenia opadają na dno zbiornika, a lekkie unoszą się na powierzchnię, tworząc kożuch. Odpływ ścieków z osadnika do bioreaktora działa na zasadzie grawitacji przez filtr szczotkowy, który wyróżnia się wysoką efektywnością oczyszczania.
Bioreaktor składa się z kilku odrębnych warstw złoża biologicznego, które działa jak filtr dla ścieków. Na nim tworzy się błona biologiczna, czyli skupiska mikroorganizmów, które oczyszczają nieczystości w procesach biochemicznych. Złoże biologiczne znajduje się na kilku rusztach. Ma to służyć równomiernemu dopływowi powietrza do wypełnienia złoża z każdej strony. Powietrze dostarczane jest w sposób naturalny poprzez specjalny układ wentylacyjny, natomiast ścieki spływają pod wpływem siły ciążenia. Tym sposobem nie wymagane jest użycie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych.

Charakterystyczne dla biologicznej oczyszczalni bezprądowej jest odporność na braki w dopływie ścieków. Takie przerwy mogą trwać nawet do 6 miesięcy! Okazuje się to dobrym rozwiązaniem np. dla obiektów turystycznych otwartych sezonowo.
Zalet bezprądowej oczyszczalni ścieków jest wiele więcej niż wad. Jedną z nich jest wspomniana już wcześniej bardzo wysoka skuteczność oczyszczania ścieków - ponad 90%. Kolejną jest maksymalna bezobsługowość, ponieważ nie wymaga częstych kontroli stanów podzespołów oraz czynności serwisowych. Brak podzespołów napędzanych elektrycznie oznacza również bezgłośną pracę oczyszczalni. Znacznie zmniejszają się także koszty eksploatacji, z uwagi na to, że jest to oczyszczalnia bezprądowa.

Jedyną wadą, którą można wymienić są koszty inwestycji. Zakup i dostawa oraz montaż bezprądowej oczyszczalni biologicznej dla domostwa składającego się z 4-6 osób może wynieść od 16 do 19 tysięcy złotych.
Jednak większość gmin posiada środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Informacji o aktualnych dotacjach należy szukać na stronie internetowej danej gminy lub w wydziale ochrony środowiska urzędu gminy.
Made on
Tilda