Blog

Czy można ścieki odprowadzać do cieków wodnych?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKOBLOK spełniają wymagania aktualnej zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Ich główną zaletą jest wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń oraz możliwość ponownego wykorzystania wody do celów gospodarczych. Ścieki mogą być odprowadzane zarówno do studni chłonnych, a przy uzyskaniu stosownego zezwolenia także do wód powierzchniowych tj. jeziora i rzeki. Warunkiem uzyskania zgody jest stworzenie przez osobę uprawnioną operatu wodno-prawnego.
Made on
Tilda