Blog

Czy można oczyszczalnię odłączać od prądu?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników jest odłączanie z zasilania oczyszczali przed wyjazdem na urlop celem uniknięcia kosztów zużycia energii elektrycznej. Skutkiem tego zachowania jest obumieranie bakterii odpowiedzialnych za rozkład i neutralizację nieczystości oraz znaczne skrócenie żywotność drenażu rozsączającego. Nie należy więc pod żadnym pozorem ingerować w zasilanie systemu. Ta pozorna oszczędność może narazić użytkownika w krótkim czasie na dodatkowe koszty. Dzięki zaawansowanej technologii oczyszczalnie EKOBLOK automatycznie przechodzą w tryb URLOPOWY. Nasze inteligentne rozwiązanie pozwoli nie myśleć o zużytych kilowatach energii podczas naszej nieobecności. Po powrocie, również samoczynnie oczyszczalnia rozpocznie pracę w trybie NOMINALNYM.
Nasuwa się pytanie : co w przypadku zaników energii z sieci? Przydomowe oczyszczalnie ścieków są odporne na sporadyczne i krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Każdorazowo należy jednak skontrolować działanie urządzenia po przerwie w dostawie energii elektrycznej.

Made on
Tilda