Blog

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków

W ostatnich latach takie działania, jak budowa przydomowej oczyszczalni ścieków są bardzo popularne. Coraz częściej zwracamy uwagę na rozwiązania proekologiczne w naszych domach, a państwo wychodzi nam naprzeciw i stara się usprawnić ten proces obiecując zwrot części kosztów. Jak uzyskać dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków? Jakich formalności należy dokonać i kiedy dostaniemy pieniądze?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się ostatnio dużą popularnością. Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest tania w eksploatacji, prawie bezobsługowa i przyjazna dla środowiska!

Ponieważ koszt zakupu i montażu nie jest niski, wiele osób stara się uzyskać dofinansowanie.
Środki pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Informacje o dofinansowaniach można znaleźć na stronie internetowej danej gminy lub w wydziale ochrony środowiska Urzędu Gminy. Musimy pamiętać też, że nie każda gmina posiada środki na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioski o przyznanie dotacji powinniśmy złożyć w określonych terminach, które wyznaczają poszczególne gminy. Dotacje przyznawane są ze względu na kolejność zgłoszeń, czyli “kto pierwszy ten lepszy”. Dlatego warto zorientować się wcześniej i złożyć dokumenty na początku rekrutacji.

Komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania:
●      wniosek o uzyskanie dotacji
●      oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
●      zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy
●      projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
●      kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia robót budowlanych

Gmina przyznaje dofinansowania dopóki nie skończą się środki przeznaczone na ten cel. Procedura ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego nie jest skomplikowana, a wysokość odzyskanych kosztów sięga nawet 80%! Warto się zorientować, czy w naszej gminie prowadzony jest specjalny program budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypłata wsparcia finansowego następuje po zakończeniu prac budowlanych. Oznacza to, że musimy dysponować własnymi środkami do końca realizacji inwestycji.
Środki z przyznanej dotacji zostaną nam wypłacone po przedłożeniu
●      wszystkich faktur i paragonów potwierdzających poniesione koszty,
●      dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji,
●      dokumentu świadczącego o zgłoszeniu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to dobra inwestycja. Budowa indywidualnej oczyszczalni wydaje się być drogim przedsięwzięciem, dlatego część z nas w dalszym ciągu decyduje się na szambo. Jednak eksploatacja szamba jest dużo droższa, niż utrzymanie oczyszczalni. Inwestycja w oczyszczalnię zwraca się już po kilku latach. Dodatkowo biorąc pod uwagę możliwość uzyskania dofinansowania, decyzja powinna być banalnie prosta. Bilans zysków i strat jest zdecydowanie bardziej intratny na rzecz oczyszczalni.
Made on
Tilda