Nasze realizacje
Przez cały okres działalności firmy zrealizowaliśmy kilka tysięcy rozwiązań związanych z gospodarką wodno-ściekową dla domów jednorodzinnych, hoteli, szkół, pensjonatów, osiedli i schronisk młodzieżowych.
Gmina Bejsce
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bejsce
Etap III - W ramach inwestycji wykonano 54 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Bejsce. Koszt inwestycji to 673 533,72 zł.

Etap V - W ramach inwestycji wykonano 36 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Bejsce - koszt inwestycji to 478 150,33 zł.

Gmina Bledzew
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bledzew.
W ramach inwestycji wykonano 63 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Bledzew. Koszt inwestycji to 1 038 366,00 zł.


Gmina Błaszki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błaszki.
Etap I - W ramach inwestycji wykonano 149 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Bejsce. Koszt inwestycji to 1 246 236,00 zł.


Gmina Bojadła
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bojadła - etap I
W ramach inwestycji wykonano 19 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Bojadła. Koszt inwestycji to 332 506,00 zł

Gmina Brzyska
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzyska - I i II etap
Etap I - W ramach inwestycji wykonano 74 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Brzyska- koszt inwestycji to 760 890,39 zł.

Etap II - W ramach inwestycji wykonano 119 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Brzyska - koszt inwestycji to
1 293 254,38 zł.

Gmina Ciepielów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepielów etap III
Koszt inwestycji to 3 183 928,80 zł z W ramach inwestycji wykonano 247 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Ciepielów.

Gmina Czarnocin
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin etap I, II, III, IV
I Etap - Koszt inwestycji to 836 434,44 zł. W ramach inwestycji wykonano 61 szt. przydomowych oczyszczalni.

II Etap - Koszt inwestycji to 539 400 zł. W ramach umowy o podwykonawstwo wykonano 58szt. przydomowych oczyszczalni.

III Etap - W ramach umowy o podwykonawstwo wykonano 65 szt. przydomowych oczyszczalni.

IV Etap - Koszt inwestycji to 322 260 zł. W ramach umowy o podwykonawstwo wykonano 20 szt. przydomowych oczyszczalni.

Gmina Czarny Bór
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór - etap I
Koszt inwestycji to 304 797,69 zł. W ramach inwestycji wykonano 31 szt. oczyszczalni przydomowych gminy Czarny Bór.

Gmina Działoszyce
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce - etap II
Etap II - Koszt inwestycji to 2 426 470,20 zł. W ramach inwestycji wykonano 132 szt. oczyszczalni przydomowych gminy Działoszyce.

Gmina Górzyca
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzyca - etap I
Koszt inwestycji to 474 800,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 31 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Górzyce.

Gmina Gręboszów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gręboszów etap I i II
Koszt inwestycji to 955 336, 84 zł. W ramach inwestycji wykonano 94 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Gręboszów.

Gmina Iłowa
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa - etap I
Koszt inwestycji to 3 181 656,99 zł. W ramach inwestycji wykonano 191 szt. oczyszczalni przydomowych.
Gmina Iłża
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłża - etap II
Koszt inwestycji to 3 407 254,98 zł. W ramach inwestycji wykonano 194 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Iłża.

Gmina Imielno
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno - etap I i etap II
Etap I - Koszt inwestycji to 448 268,58 zł. W ramach inwestycji wykonano 27 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Imielno.


Etap II - koszt inwestycji to 6 080 868,61zł. W ramach inwestycji wykonano 546 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Imielno.

Gmina Jasień
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień - etap I
Koszt inwestycji to 759 999,98 zł W ramach inwestycji wykonano 42 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Jasień.

Gmina Kazimierza Wielka.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka - etap I i etap II
Etap I - Koszt inwestycji to 169 740,00 zł W ramach inwestycji wykonano 10 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Kazimierza Wielka.

Etap II - Koszt inwestycji to 246 307,50 zł W ramach inwestycji wykonano 15 sztuk oczyszczalni przydomowych dla Związku Międzygminnego Nida 2000.

Gmina Kije
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kije - etap I
Koszt inwestycji to 676 377,00 W ramach inwestycji wykonano 47 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Kije.

Gmina Korzenna
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korzenna - etap I
Etap I - Koszt inwestycji to 412 050,00 zł W ramach inwestycji wykonano 25 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Korzenna.

Gmina Krasnystaw
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Karsnystaw - etap IV
Koszt inwestycji to 583 800,31 zł. W ramach inwestycji wykonano 31 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Krasnystaw.

Gmina Krempna
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krempna - etap I, etap II
Etap I - Koszt inwestycji to 1 129 135,87 zł .W ramach projektu wykonano 37 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Krempna.

Etap II - Koszt inwestycji to 399, 895, 80 zł w ramach projektu wykonano 24 szt. oczyszczalni przydomowych.Gmina Krzeszyce
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzeszyce - etap I
Koszt inwestycji to 1 153 740,00 zł . W ramach inwestycji wykonano 70 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Krzeszyce.

Gmina Łopuszno
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno - etap I
Koszt inwestycji to 492 049,33 zł z czego dofinansowanie z PROW to 254 545,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano 36 szt. oczyszczalni przydomowych w 13 miejscowościach na terenie gminy Łopuszno.

Gmina Maszewo
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo - etap I
Koszt inwestycji to 1 437 255,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 95 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Maszewo.

Gmina Mirzec
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec- etap I
Etap I - Koszt inwestycji to 734 439,270 zł. W ramach inwestycji wykonano 47 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Mirzec.

Gmina Nagłowice
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice- etap I i etap II
Etap I - Koszt inwestycji to 645 667,12zł. W ramach inwestycji wykonano oczyszczalnie przydomowe na terenie gminy Nagłowice.

Etap II- Koszt inwestycji 485 850,17. W ramach inwestycji wykonano 31 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Nagłowice.

Gmina Niedźwiada
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada- etap I , etap II i etap III
Etap II- Koszt inwestycji to 1 252 648,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 99 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Niedźwiada.

Etap II- Koszt inwestycji to 1 138 771,08 W ramach inwestycji wykonano 90 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Niedźwiada.

Etap III- Koszt inwestycji to 156 174,49 zł. W ramach inwestycji wykonano 12 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Niedźwiada.

Gmina Nowodwór
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowodwór- etap I
Etap I- Koszt inwestycji to 88 560,01zł. W ramach inwestycji wykonano 5 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Nowodwór.
Gmina Nowogród Bobrzański
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański - etap I,
etap II
Etap I - Koszt inwestycji to 2 172 415,96 zł. W ramach inwestycji wykonano 143 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Nowogród Bobrzański.

Etap II- Koszt inwestycji to 672 910,11 zł. W ramach inwestycji wykonano 37 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Nowogród Bobrzański

Gmina Oleśnica
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica - etap I, etap III
Etap I - Koszt inwestycji to 951 282,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 62 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Oleśnica.

Etap II- Koszt inwestycji to 860 908,98 zł . W ramach inwestycji wykonano 52 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Oleśnica.

Gmina Opatowiec
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec
Etap II - Koszt inwestycji to 447 080,40 zł. W ramach inwestycji wykonano 26 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Opatowiec.

Gmina Opatów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów - etap I
Etap I - Koszt inwestycji to 497 596, 50 zł W ramach inwestycji wykonano 45 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Opatów.


Gmina Ośno Lubuskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ośno Lubuskie - etap II
Koszt inwestycji to 462 999,99 zł. W ramach inwestycji wykonano 11 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Ośno Lubuskie.

Gmina Potok Wielki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Potok Wielki - etap I
Koszt inwestycji to 2 247 752,43 zł. W ramach inwestycji wykonano 189 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Potok Wielki.

Gmina Postomino
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Postomino - etap I
Koszt inwestycji to 219 254,88 zł. W ramach inwestycji wykonano 10 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Postomino.

Gmina Prusice
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prusice - etap I ,etap II, etap III
Etap I - Koszt inwestycji to 629 892,14 zł. W ramach inwestycji wykonano 51 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Prusice.


Etap II - Koszt inwestycji to 748 054,17. W ramach inwestycji wykonano 57 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Prusice.


Etap III - Koszt inwestycji to 604 159, 25 zł. W ramach inwestycji wykonano 48 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Prusice.
Gmina Przewóz
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przewóz - etap I
Etap I - Koszt inwestycji to 1 064 531,54 zł. W ramach inwestycji wykonano 61 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Przewóz.

Gmina Raciąż
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap I
Etap I - Koszt inwestycji to 743 904,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 27 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Raciąż.

Gmina Rytwiany
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rytwiany - etap II
Etap II - Koszt inwestycji to 637 878,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 50 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Rytwiany.

Gmina Sadowie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowie - etap I
Koszt inwestycji to 4 187 047,92 zł. W ramach inwestycji wykonano 382 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Sadowie.

Gmina Serniki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki - etap I
Koszt inwestycji to 460 036,43 zł. W ramach inwestycji wykonano 28 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Serniki.

Gmina Sienno
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sienno - etap I

W ramach inwestycji wykonano 97 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Sienno. Koszt inwestycji to 1 517 378,43

Gmina Skwierzyna
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna - etap I
Koszt inwestycji to 936 374,40 zł .W ramach inwestycji wykonano 61 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Skwierzyna.

Gmina Słońsk
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słońsk - etap I, etap II
Etap I - Koszt inwestycji to 1 377 000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 83 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Słońsk.

Etap II - Kosz inwestycji to 184 500,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 10 szt. oczyszczalni przydomowych. na terenie gminy Słońsk.

Gmina Staszów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów - etap I
Etap I - Koszt inwestycji to 1 052 934,12 zł. W ramach inwestycji wykonano 63 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Staszów.

Gmina Stopnica
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stopnica - etap I etap II
Etap I - Koszt inwestycji to 476 502,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 26 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Stopnica.
Etap II - Koszt inwestycji to 188 537,19 . W ramach inwestycji wykonano 10 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Stopnica.

Gmina Sulęcin
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulęcin - etap I
Koszt inwestycji to 2 126 670,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 130 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Sulęcin.

Gmina Sułów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - etap I
Koszt inwestycji to 194 340,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 10 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Sułów.

Gmina Tuplice
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuplice - etap I
Koszt inwestycji to 1 227 268,54 zł. W ramach inwestycji wykonano 78 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Tuplice.

Gmina Waśniów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap I, etap II i etap III
Etap I - Koszt inwestycji to 2 988 566,88 zł. W ramach inwestycji wykonano 259szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Waśniów.

Etap II - Koszt inwestycji to 1 365 338,08 zł. W ramach inwestycji wykonano 103 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Waśniów

Etap III - Koszt inwestycji to 1 672 800,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 100 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Waśniów

Etap IV - koszt inwestycji to 1 771 200,00 zł. w ramach inwestycji wykonano 100 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Waśniów.

Gmina Widuchowa
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa - etap I
Koszt inwestycji to 511 999,95 zł .W ramach inwestycji wykonano 37szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Widuchowa.

Gmina Wojsławice
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojsławice- etap I
Koszt inwestycji to 716 844,00 zł. W ramach inwestycji wykonano 47szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Wojsławice.

Gmina Wymiarki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wymiarki - etap I
Koszt inwestycji to 583 758,01 zł. W ramach inwestycji wykonano 35 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Wymiarki

Gmina Zakrzew
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zakrzew - etap I
Koszt inwestycji to 492 049,33 zł z czego dofinansowanie z PROW to 254 545,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano 36 szt. oczyszczalni przydomowych w 13 miejscowościach na terenie gminy Bejsce.

Made on
Tilda